Fotolia.com |  #139754486 | Autor: Cheberkus

Fotolia.com | #139754486 | Autor: Cheberkus

Presostat: czym jest i jaka jest jego rola?

Chełchowski > Podgrzewanie wody > Presostat: czym jest i jaka jest jego rola?

Nazwy „presostat” i „hydrostat” nie bez przyczyny brzmią podobnie: w istocie są to stosunkowo podobne, działające na analogicznej zasadzie urządzenia. Presostat jest czujnikiem mierzącym różnicę ciśnień (stąd człon pres-, pochodzący od angielskiego pressure – ciśnienie).

Zadaniem presostatu jest odłączanie elektryczności w momencie, w którym ciśnienie osiągnie pewną z góry ustaloną wartość. Co interesujące, może on działać poniekąd w dwie strony: odłączając dopływ prądu zarówno wtedy, gdy ciśnienie stanie się wyższe niż wymagane, jak i wówczas, gdy będzie niższe. Istnieją także presostaty reagujące na dotyk (jest to mechanizm często wykorzystywany w tworzeniu automatycznych drzwi), to nie nimi będziemy się jednak tutaj zajmować.

Presostat a hydrofor

Presostat jest niezbędnym elementem konstrukcji każdego hydroforu: urządzenia, które chyba każdy z nas zna z własnego mieszkania, i z którego każdy korzysta, świadomie lub nie, na co dzień. Presostat jest jedną z części, które umożliwiają prawidłowe działanie pompy hydroforowej, która z kolei jest kluczowym elementem odpowiadającym za prawidłowe działanie hydroforu.

Budowa presostatu

Presostat, jak już wspomnieliśmy wyżej, jest czujnikiem różnicy ciśnień. Wyposażony jest on w przekaźnik, który przyłączony jest do trzech przewodów elektrycznych oraz dwóch przewodów ciśnieniowych. Taka konstrukcja sprawia, że wyliczenia i stan presostatu uzależnione są od różnicy powstającej między wartością ciśnień w tych dwóch „ciśnieniowych” przewodach. Dzięki podłączeniu do przewodu elektrycznego presostat może odciąć dopływ prądu w sytuacji, gdy ciśnienie osiągnie niebezpieczny lub niepożądany poziom.

Jakie są zastosowania presostatu?

Choć hydrofory to jedno z najczęstszych zastosowań presostatów w przemyśle, zdecydowanie nie jest jedynym. Urządzenia te wykorzystuje się także między innymi do kontroli pracy wentylatorów i filtrów powietrza, a także w innego rodzaju mechanizmach, w których istotne znaczenie ma stała kontrola poziomu ciśnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *