Fotolia.com | #65289840 | Autor: nito

Fotolia.com | #65289840 | Autor: nito

Jakie są parametry jakości wody pitnej?

Chełchowski > Porady > Jakie są parametry jakości wody pitnej?

Dostęp do czystej i zdrowej wody pitnej to jedno z podstawowych praw człowieka. Ale „czysta” i „zdrowa” to nie są pojęcia względne: w polskim prawie wymagania, które powinna spełniać woda przeznaczona do picia przez ludzi, są ściśle określone.

Badania określające przydatność wody do spożycia polegają nie tylko na sprawdzeniu jej smaku, zapachu i koloru: aby mogła być uznana za bezpieczną, woda musi przejść szczegółowe badania chemiczne i mikrobiologiczne.

Woda pitna w ujęciu prawnym

Norma jakości wody pitnej jest w Polsce szczegółowo określona przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia przez ludzi. Uważne wczytanie się w Rozporządzenie może doprowadzić laika do wniosków, które wydają się zaskakujące: woda pitna nie jest wodą całkowicie pozbawioną szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych, pasożytów i mikroorganizmów, lecz taką, w której występują one w ilości (stężeniu), która nie zagraża ludzkiemu życiu i zdrowiu. Woda pitna powinna być także nieagresywna, czyli nie może sprzyjać procesowi korozji. Jej smak i zapach, z dość oczywistych przyczyn, nie są w Rozporządzeniu dokładnie opisane: ważne jest, by były „akceptowalne przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian”. To samo dotyczy barwy płynu.

Najważniejsze parametry wody pitnej

Pałeczki okrężnicy - Escherichia coli Fotolia.com | #92042884 | Autor: Ezume Images
Pałeczki okrężnicy (Escherichia coli)
Fotolia.com | #92042884 | Autor: Ezume Images

Głównymi elementami oceny przydatności wody do spożycia są jej wskaźniki fizyczne, chemiczne i bakteriologiczne.

Wskaźniki fizyczne to:
– Przejrzystość i barwa: jeśli woda nie jest przejrzysta i zupełnie pozbawiona barwy, może to być pierwszym symptomem jej zanieczyszczenia albo zakłócenia któregoś z kluczowych parametrów. Zarówno obecność koloru, jak i mętność wody mogą być objawem jej nieodpowiedniego uzdatniania, choć należy zauważyć, że nie zawsze muszą wskazywać na zagrożenie: rudawe zabarwienie płynu wskazuje na podwyższoną zawartość żelaza, która sama w sobie nie jest szkodliwa, może jednak niekorzystnie wpłynąć na smak i zapach potraw i napojów przygotowywanych z wykorzystaniem wody.
– Smak i zapach: wydają się bardzo subiektywnymi czynnikami, ale w przypadku wody można je łatwo zmierzyć, świadczą bowiem o obecności określonych związków nieorganicznych. Czasem charakterystyczny smak i zapach występuje naturalnie, a czasem może być skutkiem uzdatniania wody (np. w przypadku smaku i zapachu chloru).

Do wskaźników chemicznych zaliczamy:
– Współczynnik pH: nie jest bezpośrednio odczuwany przez konsumentów
– Przewodność: wzrasta wraz ze wzrostem stężenia soli w wodzie.
– Obecność pierwiastków i związków chemicznych takich jak glin, żelazo, mangan, związki azotu (azotany, azotyny, amoniak).

Wskaźniki mikrobiologiczne (bakteriologiczne) to:
– obecność bakterii E. coli
– występowanie enterokoków,
– obecność laseczek Clostridium perfringens (zgorzeli gazowej).

W jaki sposób kontroluje się wodę?

Te same przepisy, które ustalają dopuszczalne normy dla składu i właściwości wody pitnej, nakładają także obowiązek przeprowadzania jej okresowych badań w specjalnie wyznaczonych laboratoriach. W dużych i średnich miastach za jakość wody odpowiada jej producent i dostarczyciel (do momentu, gdy woda dotrze do instalacji budynku – wówczas odpowiedzialność za jej jakość spoczywa na zarządcy budynku). W przypadku małych miast i wsi jakość wody można sprawdzić w zakładzie wodociągowym albo stacji sanepidu, można także zlecić badanie we własnym zakresie, jeżeli posiada się własne ujęcie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *